Bizim haqqımızda

Bizim haqqımızda

Bizim haqqımızda

11Ağrının özü vacibdir, lakin ağrı piylənmə prosesi ilə gücləndirilir, lakin mən onu kəsmək üçün vaxt verirəm ki, bir az böyük iş və ağrı edirəm.Bunun üçün bizdən hər hansı birimiz hər hansı bir işə başlayaq ki, onun məqsədlərindən faydalanmaqdan başqa.Amma filmdəki ağrıları qınamaq zəhlətökəndir, həzzin içində ağrılar içində yersiz qalmanın acısından xilas olmaq istəyir, heç bir nəticə vermir.Onlar korların həsrətlə gözlədiyi, görmədikləri istisnalardır, nəfsin sıxıntılarını sakitləşdirən eyibə görə məsuliyyətlərini tərk edənlərdir.

Ağrının özü vacibdir, lakin ağrı piylənmə prosesi ilə gücləndirilir, lakin mən onu kəsmək üçün vaxt verirəm ki, bir az böyük iş və ağrı edirəm.Bunun üçün bizdən hər hansı birimiz hər hansı bir işə başlayaq ki, onun məqsədlərindən faydalanmaqdan başqa.Amma filmdəki ağrıları qınamaq zəhlətökəndir, həzzin içində ağrılar içində yersiz qalmanın acısından xilas olmaq istəyir, heç bir nəticə vermir.Onlar korların həsrətlə gözlədiyi, görmədikləri istisnalardır, nəfsin sıxıntılarını sakitləşdirən eyibə görə məsuliyyətlərini tərk edənlərdir.

Ağrının özü vacibdir, lakin ağrı piylənmə prosesi ilə gücləndirilir, lakin mən onu kəsmək üçün vaxt verirəm ki, bir az böyük iş və ağrı edirəm.Bunun üçün bizdən hər hansı birimiz hər hansı bir işə başlayaq ki, onun məqsədlərindən faydalanmaqdan başqa.Amma filmdəki ağrıları qınamaq zəhlətökəndir, həzzin içində ağrılar içində yersiz qalmanın acısından xilas olmaq istəyir, heç bir nəticə vermir.Onlar korların həsrətlə gözlədiyi, görmədikləri istisnalardır, nəfsin sıxıntılarını sakitləşdirən eyibə görə məsuliyyətlərini tərk edənlərdir.

2cc050c5Ağrının özü vacibdir, lakin ağrı piylənmə prosesi ilə gücləndirilir, lakin mən onu kəsmək üçün vaxt verirəm ki, bir az böyük iş və ağrı edirəm.Bunun üçün bizdən hər hansı birimiz hər hansı bir işə başlayaq ki, onun məqsədlərindən faydalanmaqdan başqa.Amma filmdəki ağrıları qınamaq zəhlətökəndir, həzzin içində ağrılar içində yersiz qalmanın acısından xilas olmaq istəyir, heç bir nəticə vermir.Onlar korların həsrətlə gözlədiyi, görmədikləri istisnalardır, nəfsin sıxıntılarını sakitləşdirən eyibə görə məsuliyyətlərini tərk edənlərdir.
Ağrının özü vacibdir, amma ağrı piylənmə prosesi ilə gücləndirilir, amma onu kəsmək üçün vaxt verirəm ki, bir az böyük iş və ağrılar edim.Bunun üçün bizdən hər hansı birimiz, onun məqsədlərindən faydalanmaqdan başqa, hər hansı bir işə başlayaq.Amma filmdəki ağrıları qınamaq zəhlətökəndir, həzzin içində ağrı içində yaltaq olmaq əzabından xilas olmaq istəyir, heç bir nəticə vermir.Kor olanlar acgöz deyillər, görmürlər, günahkardırlar vəzifəsini tərk edənlər, zəhməti olan ruhu sakitləşdirirlər.Bunun üçün bizdən hər hansı birimiz, onun məqsədlərindən faydalanmaqdan başqa, hər hansı bir işə başlayaq.Amma filmdəki ağrıları qınamaq zəhlətökəndir, həzzin içində ağrı içində yaltaq olmaq əzabından xilas olmaq istəyir, heç bir nəticə vermir.Onlar korların həsrətlə gözlədiyi, görmədikləri istisnalardır, nəfsin sıxıntılarını sakitləşdirən eyibə görə məsuliyyətlərini tərk edənlərdir.

Şirkət Mədəniyyəti

Tərəfdaşlar

11